HMS-kurs For Verneombud På Nett

HMS-kurs for verneombud på nett gir verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Nå kun 3190 NOK

HMS-kurs på nett

Verneombud og AMU-medlemmer

Avhengig av ditt kunnskapsnivå tar kurset 1-4 timer å gjennomføre. Kurset er bygget opp i moduler så du enkelt kan stykke opp opplæringen etter behov.

§ 3-19.Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Her kan du laste ned en slik avtale.

Før du som verneombud melder deg opp på kurset, anbefales det at du og din leder signerer en skriftlig avtale om kortere opplæringstid.  En mal for en slik avtale mellom partene kan lastes ned her. Avtalen fylles ut og oppbevares av bedriften. Det skal også foretaes en forsvarlighetsvurdering som skal dokumenteres skriftlig og fremvises ved eventuelle tilsyn. Les mer om hvordan en forsvarlighetsvurdering skal gjennomføres her

Verneombudskurset gir deg kunnskapen om hva som karakteriserer godt HMS-arbeid og hvordan å definere og håndtere mangler og brudd på HMS-reglementet. Det gir deg med andre ord verktøyet for å fylle rollen som verneombud og slik sikre et godt og forsvarlig HMS-arbeid på arbeidsplassen. Et viktig arbeid som kan gi store ringvirkninger, ettersom vellykket HMS-arbeid vanligvis vil føre til:

Kursinformasjon

Verneombudskurs

kr3,190.00 Total
3 months med tilgang

Innledning

Gjennomgang av arbeidsmiljøloven

Systematisk HMS-arbeid

Kunnskapstesten