Innhold:

Informer dine kollegear om at du er valgt til verneombud

Hvordan?

Informere kollegaene dine om hva du forventer av dem og av deg selv

Hvordan?

Informer Arbeidstilsynet

Hvordan?

Informere bedriftshelsetjensten (BHT)

Hvordan?

Informer Arbeidstilsynet

Hvordan?

Gjør deg kjent med verneområde

Hvordan?

Utarbeid en skriftlig avtale om innholdet av verneområdet

Hvordan?

Gjør deg kjent med HMS-dokumentasjon for verneområde

Hvordan?