HMS-Kurs For
Daglig Leder På Nett

Ta HMS-kurs for leder på nett og mobil. Kurset er effektivt og forenklet til det helt nødvendige, i henhold til opplæringen som kreves av Arbeidsmiljøloven §3-5.

Nå kun 2890 NOK

HMS-kurs på nett

HMS-kurs for leder på nett

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. Med vårt HMS-kurs får du grunnlaget til å foreta beslutninger basert på gjeldende regelverk og tilfredstille krav i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

Opplæringen har som mål å:

Kursinformasjon

HMS-kurs for leder

kr2,890.00 Total
3 months med tilgang

Innledning

Arbeidsmiljøloven

Forskrifter

Internkontroll

Sykefravær

Kunnskapstest