Innhold:

1. Hvorfor opplæring i HMS-arbeidet?

HMS er et lovpålagt ansvarsområde: Arbeidsgiver er ifølge Arbeidsmiljøloven ansvarlig for at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig i henhold til gjeldende lover. Hensikten med opplæringen er at du som leder og arbeidsgiver skal få kunnskap om hvordan å drive systematisk HMS-arbeidet og om innholdet i Arbeidsmiljøloven.
Både Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften setter krav til systematisk HMS-arbeid.
For å kunne ta de riktige beslutningene må du som arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke regler som er gjeldende og hvilke grunnprinsipper som er fundamentale for å etablere et godt arbeidsmiljø. Du må også vite hvordan man arbeider systematisk med HMS i virksomheten. Regelmessig arbeid med HMS gir mange positive effekter utover å imøtekomme myndighetenes krav.
Regelmessig arbeid med HMS gir mange positive effekter utover å imøtekomme myndighetenes krav. Systematisk HMS-arbeid bidrar blant annet til:

Hvorfor opplæring i HMS-arbeidet?

HMS skaper godt arbeidsmiljø:
Et aktivt HMS-arbeid bidrar til forbedringer, utvikling og samarbeid på tvers av organisasjonens arbeidstakere og arbeidsgiver. Dialog mellom ledere og ansatte om felles utfordringer gir åpenhet og innsikt som bidrar til en effektiv organisasjon.
Kunnskap er essensielt for å kunne drive godt HMS-arbeid i virksomheten: Mange arbeidsgivere mangler både erfaring og kunnskap om arbeidsmiljøproblemer og hvordan de kan forebygges. Det er avgjørende at man har kunnskap for å forstå hvordan arbeidsmiljøfaktorer i virksomheten kan forårsake problemer.

2. Lovgivning

Arbeidsmiljøloven: Den sentrale loven er Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005. Formålet med bestemmelsene i denne loven er å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
Arbeidsmiljøloven § 2-1: "...arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt..."
Arbeidsmiljøloven § 2-2: "...arbeidsgiver har også ansvaret ovenfor innleide og selvstendig personell så lenge de opererer på bedriftens område..."

3. Oppsummering:

Innhold:
 1. Hvorfor opplæring i HMS arbeidet?
 2. Lovgivning
 3. Oppsummering
 1. Hvorfor opplæring i HMS-arbeidet?
HMS er et lovpålagt ansvarsområde: Arbeidsgiver er ifølge Arbeidsmiljøloven ansvarlig for at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig i henhold til gjeldende lover. Hensikten med opplæringen er at du som leder og arbeidsgiver skal få kunnskap om hvordan å drive systematisk HMS-arbeidet og om innholdet i Arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene må du som arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke regler som er gjeldende og hvilke grunnprinsipper som er fundamentale for å etablere et godt arbeidsmiljø. Du må også vite hvordan man arbeider systematisk med HMS i virksomheten. Regelmessig arbeid med HMS gir mange positive effekter utover å imøtekomme myndighetenes krav. Systematisk HMS-arbeid bidrar blant annet til:
 • økt produktivitet og verdiskapning
 • å redusere sykefravær
 • færre skader på personell og materiell
 • økt trivsel på arbeidsplassen
 • fornøyde ansatte og kunder
HMS skaper godt arbeidsmiljø: Et aktivt HMS-arbeid bidrar til forbedringer, utvikling og samarbeid på tvers av organisasjonens arbeidstakere og arbeidsgiver. Dialog mellom ledere og ansatte om felles utfordringer gir åpenhet og innsikt som bidrar til en effektiv organisasjon. Kunnskap er essensielt for å kunne drive godt HMS-arbeid i virksomheten: Mange arbeidsgivere mangler både erfaring og kunnskap om arbeidsmiljøproblemer og hvordan de kan forebygges. Det er avgjørende at man har kunnskap for å forstå hvordan arbeidsmiljøfaktorer i virksomheten kan forårsake problemer.
 1. Lovgivning
Arbeidsmiljøloven: Den sentrale loven er Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005. Formålet med bestemmelsene i denne loven er å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsmiljøloven § 2-1: «…arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt…» Arbeidsmiljøloven § 2-2: «…arbeidsgiver har også ansvaret ovenfor innleide og selvstendig personell så lenge de opererer på bedriftens område…»
 1. Oppsummering:
 • Lovpålagt: Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt ut forsvarlig.
 • Arbeidsmiljøloven: Formålet med denne loven er å sikre at arbeidsmiljøet gir arbeidstakere full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.