Innhold:

Investeringer i HMS gir:

3. Arbeidsgivers egne rutiner og HMS-praksis:

4. Oppsummering

Investering i HMS gir økt produktivitet, færre ulykker og lavere kostnader.
Arbeid og helse: